วัดบุปผาราม วัดเก่าในสมัยกรุงศรีอยุธยา วัดดังกรุงเทพ

วัดบุปผาราม วัดเก่าในสมัยกรุงศรีอยุธยา วัดดังกรุงเทพ

A VPN is an essential component of IT security, whether you’re just starting a business or are already up and running. Most business interactions and transactions happen online and VPN
วัดบุปผาราม วัดเก่าในสมัยกรุงศรีอยุธยา วัดดังกรุงเทพ

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวัด ที่มีอายุยาวนานเริ่มตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา วัดบุปผาราม มีประวัติเก่าแก่มามายไม่ว่าจะเป็นการ ที่ถูกบูรณะในช่วงหลังสงครามโลก รวมไปถึงการได้รับผลกระทบในช่วงสงครามโลก มีหลายสิ่งที่ถูกทำลาย และถูกสร้างขึ้นมาใหม่ ที่ยังความสวยงามได้มาจนถึงปัจจุบัน มาดูกันว่า วันนี้ หวยสด ของเราพาเพื่อนๆมารู้จักกับประวัติที่แห่งนี้ไปพร้อมกันนะคะ สามารถดูได้ดังต่อไปนี้

รายละเอียดของวัดบุปผาราม

วัดบุปผาราม วัดเก่าในสมัยกรุงศรีอยุธยา วัดดังกรุงเทพ

วัด บุปผาราม ถูกแต่งตั้งขึ้นเป็น พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร คณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ซึ่งตั้งอยู่ในแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ ภายในกำแพงวัดมีที่ดินถึง 9 ไร่เศษ อาณาเขต ทางด้านทิศเหนือติดกับถนนเทศบาลสาย 2 ทิศใต้ติดคลองวัดบุปผาราม ทิศตะวันออกติดถนนอรุณอัมรินทร์ ทิศตะวันตกติดถนนเทศบาลสาย 2

ความเป็นมาวัดบุปผาราม

วัด บุปผาราม หรือว่า วัดดอกไม้ ถูกสร้างขึ้นในสมัย กรุงศรีอยุธยา ยังไม่พบหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้าง ต่อมากลายเป็นวัดร้าง ในสมัยของ ร. 3 ท่านผู้หญิงจันทร์ ผู้ที่เป็นภรรยาเอกของ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ ได้ทำการปฏิสังขรณ์วัด เนื่องจากเป็นวัดที่อยู่ใกล้บ้านท่าน ต่อมาในปี พ.ศ. 2391 สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ เมื่อตอนที่ยังดำรงค์ตำแหน่ง จมื่นไวยวรนาถ และเจ้าพระยาทีพากรวงศ์ ในสมัยที่เป็น จมื่นราชามาตย์ ได้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์ วัดแห่งนี้ รวมถึงยังได้ทำการสร้าง ถาวรวัตถุสำคัญ ๆ ของวัดขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็น พระอุโบสถ พระวิหาร ศาลาการเปรียญ กำแพงวัด กุฎีตึกโบราณทั้ง 2 ชั้น และแบบชั้นเดียว ในสมัยรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเข้ามาช่วยในการบูรณะปฏิสังขรณ์ รวมถึงยังพระราชทานนามใหม่ว่า วัด บุปผาราม

ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2487 วัดแห่งนี้ถูกระเบิดทำลายตัววัด ทำให้พระอุโบสถ กุฎีตึกโบราณ ศาลาการเปรียญ และกำแพงวัด ได้รับความเสียหายอย่างหนัก ยากแก่การซ่อมแซม พระธรรมวราลังการ ผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสในขณะนั้น ได้ดำเนินการก่อสร้างพระอุโบสถ ทั้งกุฎี ทั้งศาลาการเปรียญ และกำแพงวัดขึ้นมาใหม่ จกนั้นวัดได้ทำการประกอบพิธีผูกพัทธสีมา เนื่องจากทำการย้ายสถานที่ก่อสร้างจากที่เดิม พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมรินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จทรงเป็นประธาน ในการประกอบพิธีผูกพัทธสีมา ไปเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2507

วัดบุปผาราม วัดเก่าในสมัยกรุงศรีอยุธยา วัดดังกรุงเทพ

อาคารเสนาสนะ

พระอุโบสถแห่งนี้ ถูกออกแบบโดย หลวงวิศาลศิลปกรรม มีขนาดยาวถึง 27 เมตร กว้างถึง 14 เมตร ถูกประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบัน บริเวณตรงกลางเป็นรูป ตรามหาสุริยมณฑลแบบไทย นั่นคือ ตราราชสีห์เทียมรถ ซึ่งเป็นตราประจำตัวของ สมเด็จพระเจ้าพระยาบรมมหาสุริยวงศ์ ถัดมาอีกหน่อย เป็นรูปของ พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ พื้นถูกประดับประดาไปด้วยกระจกสี ทั้งซุ้มประตูหน้าต่าง ต่างเป็นซุ้มทรงมหาพิชัยมงกุฎ นั่นคือสัญลักษณ์ ในรัชกาลที่ 4 มีบานประตูหน้าต่างที่ทำมาจากไม้สัก ด้านนอกถูกติดด้วยแผ่นทองแดง ลายแกะสลักดุนปิดทองพื้นลายดอกพุดตาน ช่วงบนจะเป็นลายตราพระมหาพิชัยมงกุฎ ช่วงกลางเป็นลายตราบัวแก้ว ช่วงล่างถูกทำให้เป็นลายเครื่องอิสริยยศของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาสิริยวงศ์ และเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ หลังอุโบสถมีการติดแผ่นทองแดงสลัก เรื่องมหาเวสสันดรชาดก ทั้ง 13 กัณฑ์ ด้านในประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัย ลงรักปิดทอง ด้านล่างมีรูปพระอัครสาวก ลงรักปิดทอง นั่งพับเพียบประนมมือบนแท่งต่ำอยู่ข้างซ้ายของพระประทาน

ศาลาการเปรียญ ถูกสร้างใหม่ขึ้นพร้อมอุโบสถ มีชื่อว่า ศาลาสมเด็จ ซึ่งมีลักษณะสถาปัตยกรรมทรงไทย ประดับด้วย ช่อฟ้า ใบระกา หน้าบัน หางหงส์ เป็นรูปมหาสุริยมณฑล ภายในมีพระประธาน ปางมารวิชัยแบบพระพุทธชินราช

รายชื่อเจ้าอาวาสของวัด

วัดบุปผาราม วัดเก่าในสมัยกรุงศรีอยุธยา วัดดังกรุงเทพ

1.พระอมรโฒลี

2.พระวิเชียรมุนี(เดช)

3.พระวิเชียรมุนี(ภู่)

4.พระครูธีรานันทมุนี

5.พระธรรมวราลังการ

6.พระธรรมรัตนดิลก

7.พระราชวรญาณ

วัดบุปผาราม อีกหนึ่งวัดเก่าแก่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่มีประวัติมาอย่างยาวนาน ถ้าหากชื่นชอบที่จะเที่ยววัดเก่าแล้วละก็ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวัดที่ไม่ควรพลาด ก็ว่าได้ ซึ่งเดินทางก็ไม่ยากอยู่ในกรุง หากมีโอกาสต้องไปสักการะ ชื่นชมความสวยงามสักครั้งค่ะ

admin

admin

เนื้อหาล่าสุด