ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด เสริมสิริมงคลแก่ชีวิต

ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด เสริมสิริมงคลแก่ชีวิต

A VPN is an essential component of IT security, whether you’re just starting a business or are already up and running. Most business interactions and transactions happen online and VPN

พระธาตุประจำปีเกิด ของคุณจะเป็นที่ใด เรามาร่วมหาคำตอบไปพร้อมกัน โดยวันนี้huaysod เราจะของพาเพื่อน ๆ ไปรู้จักกับพระธาตุประจำปีขอตน ก่อนอื่นขอพามารู้ที่มาของพระธาตุ ประธาตุประจำปีเกิดกันก่อน คือ ความเชื่อของชาวล้านนา บอกว่าตอนที่ดวงวิญญาณจะมาปฏิสนธิในครรภ์ของมารดา จะมีสัตว์ประจำปีนักษัตร นำดวงวิญญาณมาพักไว้ที่พระธาตุเจดีย์ประจำปีเกิด เมื่อถึงเวลาที่จะเกิดดวงวิญญาณจะย้ายไปสถิตอยู่ที่กระหม่อมของบิดาเพียง 7 วัน จากนั้นจะเข้าสู่ครรภ์ของมารดา และเมื่อเสียชีวิตลง ดวงวิญญาณก็จะกลับไปอยู่ที่พระธาตุเจดีย์เดิม ดังนั้นเราควรไปสักการะพระธาตุ ประจำปีเกิดของคุณ เพื่อเสริมดวง เสริมสิริมงคลให้แก่ตนเองกันค่ะ

พระธาตุประจำปีเกิด 12 ปีนักษัตร คือที่ใด

พระธาตุประจำคนเกิดปีชวด คือ พระธาตุศรีจอมทอง

พระธาตุศรีจอมทองตั้งอยู่ที่วัดพระบรมธาตุศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ตัวพระธาตุศรีจอมทองมีลักษณะศิลปะ สถาปัตยกรรมแบบล้านนา พระบรมธาตุของที่นี่ไม่ได้ฝังใต้ดินเหมือนกับพระธาตุอื่น ๆ ค่ะ แต่จะประดิษฐานอยู่ในกู่ภายในวิหาร โดยเปิดให้เข้าชม ได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

พระธาตุประจำคนเกิดปีฉลู คือ พระธาตุลำปางหลวง

วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ที่จังหวัดลำปาง เป็นวัดที่มีความสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมาย และที่วัดพระธาตุลำปางหลวงยังเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปางอีกด้วย โดยเปิดให้เข้าชม ได้ตั้งแต่เวลา 07.30 น. – 17.00 น.

พระธาตุประจำคนเกิดปีขาล คือ พระธาตุช่อแฮ

วัดพระธาตุช่อแฮ ตั้งอยู่ที่จังหวัดแพร่ เป็นวัดที่ประดิษฐาน องค์พระธาตุช่อแฮ ซึ่งเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแพร่ที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุพระศอกซ้ายของพระพุทธเจ้า โดยเปิดให้เข้าชม ได้ตั้งแต่เวลา 06.30 น. -19.00 น.

พระธาตุประจำคนเกิดปีเถาะ คือ พระธาตุแช่แห้ง

พระธาตุแช่แห้ง มีอายุกว่า 600 ปีแล้ว ตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน เป็นพระธาตุที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากกรุงสุโขทัย โดยเปิดให้เข้าชม ได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 18.00 น.

ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด เสริมสิริมงคลแก่ชีวิต
พระธาตุแช่แห้ง

ที่มา : https://travel.kapook.com/view263578.html

พระธาตุประจำคนเกิดปีมะโรง คือ พระธาตุพระสิงห์

พระธาตุพระสิงห์ ตั้งอยู่ที่วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศิลปะแบบพม่า ภายในพระเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุส่วนกระดูกข้อมือซ้าย บรรจุรวมกับพระเกศา และยังมีพระพุทธสิหิงค์อีกด้วย โดยเปิดให้เข้าชม ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 17.00 น.

พระธาตุประจำคนเกิดปีมะเส็ง คือ พระมหาเจดีย์พระพุทธคยา

พระมหาเจดีย์พระพุทธคยา ตั้งอยู่ที่วัดอนาลโยทิพยาราม จังหวัดพะเยา เป็นองค์จำลองพระมหาเจดีย์ฯ แบบมาจากเจดีย์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย โดยเปิดให้เข้าชม ได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 18.00 น

พระธาตุประจำคนเกิดปีมะเมีย คือ พระธาตุชเวดากอง

พระธาตุชเวดากององค์จริง ตั้งอยู่ที่ประเทศเมียน แต่สามารถเดินทางไปมนัสการ พระบรมธาตุเมืองตาก ซึ่งตั้งอยู่ที่วัดพระบรมธาตุ จังหวัดตาก แทนพระธาตุชเวดากองก็ได้ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทอง พระวิหารหลวงพ่อทันใจอีกด้วย โดยเปิดให้เข้าชม ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 18.00 น

พระธาตุประจำคนเกิดปีมะแม คือ พระธาตุดอยสุเทพ

พระธาตุดอยสุเทพ ตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ถือว่าเป็นปูชนียสถานที่สำคัญคู่เมืองเชียงใหม่ โดยเปิดให้เข้าชม ได้ตั้งแต่เวลา 05.00 น – 21.00 น.

ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด เสริมสิริมงคลแก่ชีวิต
พระธาตุดอยสุเทพ

ที่มา : https://th.wikipedia.org

พระธาตุประจำคนเกิดปีวอก คือ พระธาตุพนม

พระธาตุพนม ตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม ที่บรรจุพระอุรังคธาตุ หรือ กระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้าไว้ ถือว่าเป็นพระบรมธาตุเจดีย์ที่เก่าแก่มากของภาคอีสาน โดยเปิดให้เข้าชม ได้ตั้งแต่เวลา 05.00 น – 21.00 น.

พระธาตุประจำคนเกิดปีระกา คือ พระธาตุหริภุญชัย

พระธาตุหริภุญชัย นั้นตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน มีพระเกศบรมธาตุบรรจุในโกศทองคำ พระเจดีย์เป็นแบบล้านนา ถือว่าเป็นปูชนียสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองลำพูนอีกแห่งหนึ่ง โดยเปิดให้เข้าชม ได้ตั้งแต่เวลา  06.00 น. – 18.00 น

พระธาตุประจำคนเกิดปีจอ คือ พระธาตุจุฬามณี

พระธาตุจุฬามณี ตั้งอยู่ที่วัดเกตการาม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ประดิษฐานพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า โดยเปิดให้เข้าชม ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 18.00 น.

พระธาตุประจำคนเกิดปีกุน คือ พระธาตุดอยตุง

พระธาตุดอยตุง ตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย เป็นปูชนียสถานที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย เป็นที่สถิตของเทพารักษ์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่บรรจุพระรากขวัญเบื้องซ้าย หรือ กระดูกไหปลาร้าของพระพุทธเจ้า โดยเปิดให้เข้าชม ได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 18.00 น.

ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด เสริมสิริมงคลแก่ชีวิต
พระธาตดอยตุง

ที่มา : https://th.wikipedia.org

เพื่อน ๆ ก็ได้รู้จักกับพระธาตุประจำปีเกิดของตนเองกันแล้วนะคะ ใครที่สามารถเดินทางไปสักการะพระธาตุประจำปีเกิดของตนเองไปสักครั้งในชีวิตก็จะเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้ไปสักการะมาก ๆ เลยนะคะ

admin

admin

เนื้อหาล่าสุด